Lastik Yapı Lastik Yapı

Akü Hakkında Bilinmesi Gerekenler Akü Nedir? - Akü Nedir?

- Starter Akü Nedir?

Motorlu Taşıtlar üzerinde; marş motoru, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi ve tüm alıcıların çalışabilmesi için gereken enerjiyi sağlayan bir elektrik üretecidir.

Taşıtlar çalışırken motordan hareket alan şarj sistemi, alıcıları beslese de motor durduğu zaman bazı gereksinimleri için elektrik enerjisine ihtiyaç duyar.

Lastik Yapı

Ek Aydınlatma 16 Amper

Özel Kornalar 3 Amper

Radyo Teyp 4 Amper

Havalandırma 4 Amper

Araç Telefonu 5 Amper

Elektrikli Anten 3 Amper

Alarm 500 Miliamper

Dijital Saat 9 Miliamper

Marş Basma 100 Amper

Akünün Taşıt Üzerindeki Görevleri Nelerdir?

1. Dinamo ve alternatör yardımıyla araç motorunun harekete geçirmek

2. Motor çalışırken elektrik sisteminde dengeleme yapmak

3. Motor çalışmadığı zaman, kullanılacak elektrikli alıcılara enerji sağlamak.

Akünün Yapısı

kü, ard arda dizilmiş pozitif ( Aktif Maddesi PbO2) ve negatif ( Aktif maddesi Pb ) plakaların seperatörlerle birbirinden ayrılması ile oluşmuştur.

Plakalar, birbirleri ile paralel şekilde bağlıdır ve 2 V’luk hücreleri oluştururlar.

Bu elemanlar, seri halde polypropylen ( Plastik ) kutular içinde ve elektrolite ( 1,280 gr/ml yoğunlukta asitli suya ) batırılmış şekilde yerleştirilirler.

Lastik Yapı

1 - PLAKA

2 - PERDE

3 - SEPERATÖR

4 - GRİFT

Izgaralar: Çeşitli alaşımlarda kurşundan hazırlanırlar. Izgarada kullanılan alaşımın cinsi akünün performansını etkiler.

1. Antimuanlı Kurşun Alaşım

2. Karışık Kurşun Alaşım

3. Kalsiyum Kurşun Alaşım

Kalsiyumlu Kurşun Alaşımının su kaybı, kendi kendine deşarjı diğer alaşımlardan daha azdır; şarj olma özelliği diğerlerinden fazladır.

Seperatörler: Plakalar arasında kısa devreyi önlemek için kullanılır. Kullanılan seperatöre göre performansı belirlenir.

a. PVC Seperatörler

b. Poli Etilen Seperatörler ( Zarf )

Akü Terminalojisi

Voltaj: Akünün kutup başları arasındaki gerilimdir, volt cinsinden okunur. % 100 şarjlı akü, dijital voltmetre ile okunduğunda 12, 72 değerini verir.

Kapasite: Akünün zaman içerisinde boşalarak beslediği elektrik miktarıdır. Birimi Amper-Saat olarak tanımlanır. Kapasite, plakaların düzey ağırlığına, sayılarına ve kullanılan seperatörlere bağlıdır.

Marş Gücü: Marş motorunu çalıştırırken ani olarak çekilen akım miktarına marş gücü denir. Marş gücü - 18 °C’ de ölçülür ve amper (A) olarak tanımlanır.